HOME

                     

 on : 0632.536.604  Uw aanspreekpunt voor hypotheken, sociale woonkredieten, financieringen, leningen, leasing, verzekeringen, sparen,beleggingen, pensioenopbouw.


Periodiek sparen met een hoog rendement !                                           Sparen met een rendement tot 2.00 % !

basisrente 0.05 % - getrouwheidspremie 0.55 %                                                  Geld steeds beschikbaar

Geld steeds beschikbaar - Geen kosten                                                                           Geen kosten


                                         maatregelen met betrekking tot het coronavirus 

 

Niettegenstaande wij veel belang hechten aan een persoonlijk contact zien wij ons door de recente ontwikkelingen wat betreft het coronavirus genoodzaakt onze werkwijze aan te passen.

 

Het kantoor is, conform de regelgeving, gesloten.

Wij bljven echter tijdens onze normale kantooruren (behalve op zaterdag en woensdagnamiddag), telefonisch bereikbaar op het nummer 09/226.54.28


Uiteraard blijven wij ook digitaal bereikbaar en tijdens de lockdown periode is dit het beste kanaal om ons te bereiken, 24 uur op 24, 7 dagen op 7.

Voor uw vragen betreffende kredieten kan u ons per mail bereiken op kredieten@finshopper.be,

voor uw vragen betreffende verzekeringen op verzekeringen@finshopper.be


Met onze app "Pronto" kan u 24u/24u, 7 dagen op 7 een aangifte doen van een schade of uw verzekeringscontracten raadplegen. Stuur een mail naar verzekeringen@finshopper.be en wij activeren kosteloos deze app voor u !
Kantoor  : Mariakerksesteenweg 44 9031  Drongen